Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ulpukka Sataman käsityökauppa Osuuskunta
Satamakatu 9, 15140 Lahti
Puhelin: 044 987 5702
Sähköposti: info@ulpukka.fi
Y-tunnus 1765805-2

Rekisterin nimi

 • Ulpukan asiakasrekisteri
 • Ulpukan toimittajarekisteri
 • Osuuskunnan jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakkaiden palvelu, toimittajasuhteiden hoito ja osuuskunnan jäsenkunnan ylläpito.

Henkilö on rekisteröitynyt Ulpukan asiakkaaksi nettisivujen tai Facebookin kautta, toimittaa Ulpukalle tuotteita tai palveluita tai on rekisteröitynyt halukkaaksi Ulpukan osuuskunnan jäseneksi tai ollut Ulpukan jäsen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ulpukan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja ei käytetä mainonnan kohdistamiseen. Ulpukka saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, pääsääntöisesti osuuskunnan jäseniä.

Osa rekisteritiedoista saatetaan säilyttää yhteistyökumppanin palvelimilla teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ulpukan asiakassuhteen, osuuskunnan jäsentiedon ja toimittajayhteistyön ylläpitämiseen.

Asiakasrekisteri/asiakastiedot ovat Ulpukan kassajärjestelmässä ja ulkopuolisella palvelimella. Ulpukka ei laadi asiakasrekisterin tiedoista erillistä sähköistä tai kirjallista luetteloa.

Toimittajarekisteri on Ulpukan tietokoneella ja kirjallisena kassakaapissa.

Osuuskunnan jäsentiedot (myös aikaisemmat jäsenet) ovat Ulpukan tietokoneella ja kirjallisena kassakaapissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista tai toimituksista

Säilytämme henkilötietoja:

 • Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
 • Kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ulpukan käytössä. Tietoja luovutetaan Ulpukan ulkopuolelle vain lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ulpukan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ulpukan yhteistyökumppanin salasanasuojatulla palvelimella, Ulpukan tietokoneella tai kirjallisena kassakaapissa.

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietojen säilyttämisen suojaamiseen käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoihin pääsevät vain Ulpukan kaupassa myyjinä toimivat osakkaat.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaana, toimittajana ja entisenä osuuskunnan jäsenenä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

On mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot:

 • henkilökohtaisella käynnillä Ulpukan kaupassa kaupan aukioloaikoina
 • allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee itse tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” – valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.